หมวดหมู่: วิเคราะห์-เศรษฐกิจ

1aaaA1ECON

GDP ปีนี้จ่อโต 4.2%ลุ้นเงินเลือกตั้ง 8 หมื่นล้านช่วยดัน

    แนวหน้า : สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง'เศรษฐกิจไทยกับการเลือกตั้ง'ที่โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

      นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การเลือกตั้งมีผลต่อเงินทุนหมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจ ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ (GDP) ประมาณ 0.3% คิดเป็น เม็ดเงิน 8 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นเงินเลือกตั้งทั่วไป 5 หมื่นล้านบาท และการเลือกตั้งท้องถิ่น 3 หมื่นล้านบาท ปัจจัยนี้ จะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ประมาณ 4-4.2%

        อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามปัจจัย หลังเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งแล้ว การเมืองจะมีเสถียรภาพมากน้อยแค่ไหน ซึ่งหาก เป็นไปในทิศทางที่ดีก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทย ในปี 2562 ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 4.2

       นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศไทยสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์โลกผันผวน ซึ่งปัจจุบันมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้น รองรับการลงทุนและการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งนี้คาดว่าเม็ดเงินลงทุนในช่วง 5 ปีข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น 300,000 ล้านบาทต่อปี และจะส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นจากตัวเลขฐาน 2% ต่อปี

     ส่วนปัจจัยการเมืองหากรัฐบาลที่จะเข้ามาใหม่สานต่อการทำงานอีอีซีจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งสามารถลดความผันผวนภายนอกประเทศได้ เนื่องจากเป็นโครงการ เมกะโปรเจกท์ และมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เป็นกฎหมายของตัวเองอย่างชัดเจน มีพื้นที่ และงบประมาณที่ไม่ว่าพรคคการเมืองใดเข้ามาบริหารก็จะ ดำเนินการได้ต่อเนื่องได้ทันที และสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

     "อยากให้คนที่เข้ามาทำงานคิดว่าอีอีซีเป็นโครงการของประเทศ ไม่ได้ เป็นของรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่ง ถ้ามีการสานต่อก็จะยืนยันได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศแน่นอนไป 5-10 ปี เบื้องต้น โดยในปีนี้ก็จะเห็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น ซึ่งคาดว่าช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ จะเห็นความเคลื่อนไหวที่ชัดเจน"นายคณิศ กล่าว

     นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ในประเทศเพียงระยะสั้น แต่ในระยะยาวอยากให้รัฐบาลทบทวนการยกเว้นภาษี สินค้าฟุ่มเฟือยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในไทยมากขึ้น

     นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธาน กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้นักลงทุน ในตลาดเงินและตลาดทุนมีความคาดหวังสูง มากต่อการเลือกตั้งของไทยที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้ ดังนั้นการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้ออกไปจึงส่งผลต่อการสร้างความมั่นใจ ในการลงทุนภาคเอกชนที่เป็นปัจจัยหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ดังนั้นไม่น่าจะ ได้เห็นเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้ามาในไทยก่อนการเลือกตั้งแน่นอน

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!