newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

CAZซง ซก ฮองCAZ โชว์งบปี 61 กำไรพุ่งกระฉูด 140.35% พร้อมลุยจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD 12 มีนาคม 2562

    'ซี เอ แซด (ประเทศไทย)'เปิดงบปี 2561 กำไรสุทธิแกร่ง 55.69 ล้านบาท โตเด่น140.35% พร้อมลุยจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น จ่อขึ้น XD 12 มีนาคม นี้ ฟาก'ทาคูนิ กรุ๊ป' ไม่น้อยหน้า อวดผลงานปี 61 กำไร 32.13 ล้านบาท โต 26.74%

       นายซุง ซิก ฮอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 55.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 140.35% จากปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 23.17 ล้านบาท เนื่องจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนในการก่อสร้าง และจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้เหมาะสม ประกอบกับอัตราการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย

       โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างอยู่ที่ 1,387.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 367.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36.08% จากปี 2560 มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างอยู่ที่ 1,019.29 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรู้รายได้ตามความสําเร็จของงานโครงการที่อยู่ในมือ (Backlog) ซึ่งต่อเนื่องมาจากการว่าจ้างตั้งแต่ ปี 2559 โดยรวมกับโครงการใหม่ที่ได้ชนะประมูลในปี 2561 จํานวน 11 โครงการ

        อีกทั้ง บริษัทยังมีกําไรขั้นต้นอยู่ที่ 145.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 43.48% จากปี 2560 มีกําไรขั้นต้นอยู่ที่ 101.75 ล้านบาท เนื่องจากการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการดําเนินงานจากงบประมาณที่ตั้งไว้

      ขณะที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

        โดยบริษัทจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ อาคารเอ็นจิเนียริ่ง ณ ห้องประชุม A ของบริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อขอมติอนุมัติต่อไป และมีกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

      ขณะที่นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ รองกรรมการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 32.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.78 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 26.74% จากงวดปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 25.35 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมอยู่ที่ 2,277.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 352.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.31% จากช่วงปี 2560 มีรายได้จากการขายและให้บริการรวมอยู่ที่ 1,925.12 ล้านบาท

     นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติจ่ายเงินปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

      อีกทั้ง บริษัทจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก บางแค จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อขอมติอนุมัติต่อไป และมีกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90