หมวดหมู่: บลจ.

KAsset NavinKAsset จัดหนักปันผลกองหุ้นจีน สหรัฐฯ อินฟรา กว่า 230 ล้านบาท ลูกค้าเตรียมรับทรัพย์ 14 มี.ค.นี้

    นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายปันผล กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA)และกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D))ในอัตรากองทุนละ 0.25 บาทต่อหน่วย สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวมถึงกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้น 233.95 ล้านบาท

      นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน K-GINFRA มีการจ่ายปันผลนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแล้วทั้งสิ้น 7 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.55 บาทต่อหน่วย โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ 5.60% และ 4.06% ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 5.41% และ 9.76% ต่อปี ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 62) โดยกองทุนหลักได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน กลุ่มสาธารณูปโภค และกลุ่มขนส่ง ทั้งนี้ในภาพรวมหุ้นโครงสร้างพื้นฐานฟื้นตัวดีขึ้นจากปีก่อนกว่า 9% โดยมีแรงหนุนหลักมาจากตลาดการเงินโลกคลายความกังวลต่อนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ ที่เข้มงวดน้อยลง (Dovish) อย่างไรก็ตามยังต้องจับตาการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งหากปรับตัวแรงขึ้นอาจส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานกลับเข้าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้

      ด้านกองทุนK-USXNDQ-A(D) มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมีการจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 22 ครั้ง รวมเป็นเงิน 7.35 บาทต่อหน่วย และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ 1.10% และ 2.30% ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.87% และ 3.00% ต่อปี ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 62) ทั้งนี้กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งหวังให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงอย่าง NASDAQ-100 ซึ่งได้ปรับตัวขึ้นตามการเติบโตของหุ้นกลุ่มไอที ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักเป็นส่วนมากในดัชนี นอกจากนี้คาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตชะลอลง ด้วยผลจากการทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยและการปรับลดสภาพคล่อง

        สำหรับ กองทุน K-CHINA มีการจ่ายปันผลนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแล้วทั้งสิ้น 18 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4.65 บาทต่อหน่วย โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ 7.22% และ -7.23% ต่อปี ตามลำดับ เอาชนะเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 6.47% และ -10.95% ต่อปี ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 62) ทั้งนี้กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจีนซึ่งจดทะเบียนในจีนและฮ่องกง ที่ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจจีน โดยภาพรวมเศรษฐกิจจีนยังคงสดใสตั้งแต่ต้นปี 62 หลังจากที่ได้ประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตได้ดี ด้วยกำลังซื้อของคนในประเทศที่แข็งแกร่งและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามประเด็นการค้าสหรัฐฯ - จีน ซึ่งแม้จะคืบหน้าไปในทิศทางบวกแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า

       สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศ หรือต้องการปรับพอร์ตให้สอดรับกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน บลจ.กสิกรไทย ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีน เนื่องจากราคาหุ้นจีนยังซื้อขายในระดับที่ถูกกว่าประเทศอื่น อย่างไรก็ตามเนื่องจากความไม่แน่นอนเรื่องสงครามการค้าทำให้ตลาดหุ้นจีนมีความผันผวนสูง จึงแนะนำให้ประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าลงทุนเพิ่มเติม ในขณะที่หุ้นสหรัฐฯ มีระดับราคาหุ้นซื้อขายแพงกว่าภูมิภาคอื่น จึงแนะนำให้ชะลอการเข้าลงทุน เพื่อรอประเมินสถานการณ์การลงทุนต่อไป

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน K-GINFRA กองทุน K-USXNDQ-A(D)และกองทุน K-CHINA สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือติดต่อ KAsset Contact Center 0 2673 3888

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ณ วันที่ 28 ก.พ. 62

3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

(ต่อปี)

3 ปี

(ต่อปี)

5 ปี

(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง

(ต่อปี)

K-GINFRA 5.60% -0.30% 4.06% n/a n/a 5.37%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.41% 3.03% 9.76% n/a n/a 7.30%
K-USXNDQ-A(D) 1.10% -8.22% 2.30% 17.49% 13.62% 16.84%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.87% -8.47% 3.00% 17.72% 14.00% 17.66%
K-CHINA 7.22% 2.27% -7.23% 16.24% 9.99% 6.01%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.47% 0.12% -10.95% 17.81% 9.63% 6.42%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย

K-GINFRA จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 59 / K-USXNDQ-A(D) จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 56 / K-CHINA จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 52

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!