newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CDITP

DITP ชวนเช็คอินเที่ยวบินการเรียนรู้ Passport to Global Challenge : PGC by NEA รุ่น 3เร่งเฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจจาก 5 ภูมิภาคทั่วไทย ยกระดับธุรกิจทะยานสู่ตลาดโลก

    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ชวนผู้ประกอบการ 5 ภูมิภาคเช็คอินเที่ยวบินการเรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่ ผ่านโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA) รุ่น 3 เร่งเฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจยอดเยี่ยมจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพทั่วประเทศไทย เพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าและธุรกิจจากการวางแผนด้วย Business Model Canvas หลังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากรุ่นที่ผ่านมา เตรียมกระตุ้นผู้ประกอบการให้ตื่นตัวเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศ ชิงรางวัลทุนสนับสนุนการทำธุรกิจพร้อมโล่รางวัลและสิทธิประโยชน์ต่อยอดจากกรมมากมาย

       น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการช่วยพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการไทย ทุกระดับ ทั่วประเทศให้มีศักยภาพในการทำการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรม คือ การร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจและสินค้าท้องถิ่น ให้สามารถยกระดับมาตรฐานและคุณค่าของสินค้าให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากลได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Local to Global ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่อย่างสากลและยั่งยืน”

      สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ New Economy Academy(NEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจหลักในการพัฒนา เสริมสร้างและแบ่งปันองค์ความรู้ให้เข้าถึงผู้ประกอบการทุกระดับ ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “Sharing Economy” หรือ เศรษฐกิจแบ่งปัน ซึ่งสถาบัน NEA เปรียบเสมือนศูนย์กลางในการแบ่งปันและกระจายองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศได้รับอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายย่อยในระดับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

       สถาบันจึงได้มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA) ขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะจัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) ภาคใต้ (จ.สงขลา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.อุดรธานี) และภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี) ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมอบรม อาทิ การจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ การเขียนแผนธุรกิจสมัยใหม่ (Business Model Canvas) การตลาดสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงกิจกรรม Workshop ระดมความคิด พิชิตแผนธุรกิจ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

       ทั้งนี้ สถาบันยังได้จัดทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการแข่งขัน การเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas โดยจะคัดเลือกแผนธุรกิจจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,250 ราย/5 ภูมิภาค ให้เหลือเพียง 200 ราย และคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง เพื่อเข้ารอบสุดท้ายเพียง 10 ราย ก่อนจะเข้าสู่รอบ Pitching เพื่อตัดสินผลการประกวดสุดยอดแผนธุรกิจยอดเยี่ยมจำนวน 5 ราย เพื่อชิงเงินทุนรางวัลสนับสนุนการทำธุรกิจ โล่รางวัล และสิทธิประโยชน์มากมายจากโครงการบ่มเพาะและต่อยอดภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

    หากท่านผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : http://pgcbynea.bcis.asia/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-726 4500 ต่อ 204 , 02-507 8131 และสามารถติดตามโครงการสัมมนาดีดีของ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ที่ nea.ditp.go.th, www.facebook.com/nea.ditp หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th โทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

3

1

2

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90