newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

aiaiiiia

เอไอเอ ประเทศไทย จัดงาน ‘High Value Healthcare 2019 for Executive Leadership’ มุ่งพัฒนาการบริการประกันสุขภาพอย่างยั่งยืน

           เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ และ รศ.นพ. นิพิฐ พิรเวช ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ประกันสุขภาพ
จัดงานประชุมเชิงยุทธศาสตร์ ‘High Value Healthcare 2019 for Executive Leadership’  ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายบริการเอไอเอเฮลธ์แคร์กว่า 143 แห่งทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 ที่มุ่งเน้นความร่วมมือในการพัฒนาการบริการประกันสุขภาพอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง บนแนวคิดบริการสุขภาพคุณค่าสูง หรือ High Value Healthcare ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในระดับสากล  เพื่อส่งมอบการดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

aom30

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90