หมวดหมู่: พาณิชย์

01DITPบกภาคใต

DITP บุกภาคใต้ เร่งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น เตรียมความพร้อมลุยตลาดต่างประเทศ

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น “Qurated Fashion Incubation Project” ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้ด้านแนวโน้มแฟชั่นประจำฤดูกาล Spring/Summer ปี 2020 แก่ผู้ประกอบการแฟชั่นในภาคใต้ พร้อมพบปะและเยี่ยมชมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลาและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถผสมผสานสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับแนวโน้มแฟชั่นในปัจจุบัน

     นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “กรมฯ ได้ดำเนินโครงการ Qurated Fashion Incubation Project นี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยจากทั่วประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าแฟชั่น ได้แก่ สิ่งทอ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง และเครื่องประดับ ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์การออกแบบ การตัดเย็บ การตลาด เพื่อให้มีความทันสมัย มีคุณภาพและดีไซน์ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ และที่สำคัญเพื่อให้มีความพร้อมในการนำเสนอขายในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ซึ่งการผลิตสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง การสร้างสรรค์การออกแบบทั้งในเชิงรูปแบบ นวัตกรรม และเทคนิคใหม่ๆ จะเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดผู้ซื้อทั้งจากในและต่างประเทศ”

     นอกจากการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแล้ว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้จัดคณะเข้าเยี่ยมชมผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค พัฒนาด้านการออกแบบ และส่งเสริมด้านการตลาด จำนวน 4 ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทำ ยางกล้วย ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชนในท้องถิ่นหลายสิบครัวเรือน ในการผลิตผ้าบาติคมัดย้อมจากยางกล้วย มีวิธีการผลิตผ้าบาติคจากสีธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี โดยการนำน้ำยางกล้วยมาต้มให้สีแก่หรือสีอ่อนตามความต้องการ แล้วจึงนำมาเขียนลวดลายและมัดย้อมเป็นสีโทนน้ำตาล ผลิตได้ทั้งผ้าชนิดหนาและบาง ความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำยางกล้วยที่ใช้ บางครั้งจะต้องทำซ้ำจนได้สีและลวดลายที่ต้องการ

     บริษัท โนดทิ้ง จำกัด ผู้ผลิตกระเป๋าจากเส้นใยตาล โดยเส้นใยตาลที่นำมาใช้ คือ เส้นใยที่มาจากทางของใบตาล มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย และที่สำคัญปลวก มอด มด และแมลงต่างๆ ไม่กัดกิน ซึ่งแตกต่างจากเส้นใยชนิดอื่น บริษัท โนดทิ้ง จำกัด นำเอาทางของใบตาลมาทุบให้แตกละเอียด และแยกย่อยเหลือเพียงเส้นเล็กๆ จากนั้นนำมาล้างทำความสะอาดก่อนตากให้แห้ง แล้วจึงนำไปผ่านกระบวนการต่างๆ และนำมาถักทอให้เป็นผืนก่อนที่จะนำมาตัดเย็บเป็นกระเป๋ารูปแบบต่างๆ พร้อมออกแบบให้เป็นไปตามสมัยนิยม และมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

    ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์ บ้านเรา สงขลา ผู้ผลิตเส้นใยธรรมชาติจากใยสับปะรด โดยการนำใบสับปะรดมาผ่านกรรมวิธีปั่นให้แตกตัวออกมาจากโครงสร้างของใบ จนมีลักษณะคล้ายเส้นใยฝ้าย หลังจากนั้นนำไปปั่นให้เป็นเส้นด้ายขนาดเล็กใหญ่ตามกำหนด แล้วจึงสามารถนำไปทอเป็นผืนผ้าหรือย้อมสี และนำมาออกแบบผลิตเป็นเสื้อผ้า หมวก รวมถึงกระเป๋า

       บริษัท วันดีเนเจอรัลไฟเบอร์ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากใยบวบสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แปรงอาบน้ำ ใยบวบขัดหน้า/ขัดตัว รองเท้าสุขภาพ ซึ่งผลิตจากใยบวบคุณภาพดี ภายใต้แบรนด์ KEEP CARE และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังพัฒนาสินค้าจากใยบวบสำหรับกลุ่มสัตว์เลี้ยงอีกด้วย เช่น ลูกบอล โดนัท กระดูก สำหรับสุนัขและแมว ภายใต้แบรนด์ FUN DEE ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมากจากทั้งในและต่างประเทศ

       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น (Qurated Fashion Incubation Project) เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้พัฒนาสินค้าทั้งด้านการออกแบบรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของแฟชั่น ตลาดเป้าหมายและความต้องการของผู้ซื้อ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นได้เพิ่มศักยภาพโดยมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง สำหรับการดำเนินโครงการในปี 2562 เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สามารถผลิตและนำสินค้าคอลเลกชันใหม่ที่ตอบสนองตามแนวโน้มแฟชั่นโลกในการเข้าร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562 รวมถึงแสดงให้เห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นไทย

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!