หมวดหมู่: ข่าวสังคม

45บรษทกลาง

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

       บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ พระวิหารพระอัฏฐารสครีสุคตทศพลญาณบพิตร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

aom247

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!