newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

01ประอรนช ประนชประอรนุช ประนุช ร่วมเป็นพี่เลี้ยงจัดเวทีประชันฝีมือบรรดานักออกแบบไทย DEmark Award 2019

      คุณประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงจัดเวทีประชันฝีมือบรรดานักออกแบบไทย ในโครงการพิจารณาคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2562 หรือ Design Excellence Award 2019 (DEmark) เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบและยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เปิดโอกาสให้ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณา งานนี้คาดหวังว่าจะได้ นักออกแบบฝีมือจัดจ้านคว้ารางวัลให้ได้ถึง 100 รายการ มาสร้างเสริมให้วงการออกแบบของคนไทยได้เป็นที่ประจักษ์ในฝืมือทัดเทียมกับสากล ขยายวงกว้างไปสู้สินค้าและบริการที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของเรามากขึ้น ถึงจะเหนื่อยแต่ก็ยอมเพื่อชื่อเสียงของคนไทย ไม่ต้องห่วงเวทีนี้ มีพี่เลี้ยงชื่อประอรนุช สู้ตายค่ะ

        โครงการ DEmark Award 2019 เปิดรับสมัครทั้งในรูปแบบของบริษัทและนักออกแบบอิสระ สมัครในช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.demarkaward.net ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 082-365-2649, 089-687-0507 หรือ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์  0-2507-8262, 0-2507-8278

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1