หมวดหมู่: ประกัน

TSIเสรมศกด หงษทองTSI บุกตลาดประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA จ่ายเบี้ยหลักหมื่น คุ้มครองสูงสุดล้านบาท

       นายเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานรับประกันภัย บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance เปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการรุกงานรับประกันภัยในช่วงครึ่งปีหลังว่า ยังคงเน้นรับงานคุณภาพ โดยแบ่งสัดส่วนการรับงานออกเป็นกลุ่ม Motor ร้อยละ 70 และกลุ่ม Non Motor ร้อยละ 30 ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจร ทั้งประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ประกันภัยธุรกิจ SME ประกันการเดินทางในประเทศ TA ประกันภัยบ้าน ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยตั้งเป้ายอดเบี้ยประกันภัยรับมาจากการขยายงานในกรุงเทพสัดส่วน 50% และต่างจังหวัด 50%

       ทั้งนี้ จากการเดินสายพบปะโบรกเกอร์ตัวแทนในต่างจังหวัด ทำให้ทราบและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จึงนำมาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่โดดเด่นและตอบโจทย์ โดยปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ PA เพื่อให้แข่งขันได้ เนื่องจากตลาดยังเปิดกว้างทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปี จนถึงผู้ใหญ่อายุ 70 ปี ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ด้วยแบบประกันให้เลือก 2 แบบ คือ อบ.1 มอบความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ด้วยทุนประกันเริ่มต้นวงเงินต่ำสุด 100,000 บาท สูงสุด 5,000,000 บาท และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเริ่มต้น 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยอัตราเบี้ยประกันจะผันแปรตามอายุและอาชีพผู้เอาประกัน ซึ่งมีความเสี่ยงต่างกัน เริ่มต้นตั้งแต่ 478 บาท จนถึง 10,118 บาทต่อปี

       สำหรับแบบประกัน อบ.2 มอบความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร ด้วยทุนประกันเริ่มต้นวงเงินต่ำสุด 1 แสนบาท สูงสุด 5,000,000 บาท และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเริ่มต้น 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยอัตราเบี้ยประกันจะสูงกว่าแบบ อบ.1 เล็กน้อย คือ เริ่มต้นตั้งแต่ 536 บาท จนถึง 14,244 บาทต่อปี ทั้งนี้ การประกันทั้ง 2 แบบ ยังขยายความคุ้มครองไปถึงกรณีถูกฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

       นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า การประกันอุบัติเหตุ PA ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน เนื่องจากตามสถิติประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก และผู้ประสบเหตุยังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาว ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว อีกทั้ง การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งการประกัน PA จะช่วยแบ่งเบาภาระเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แล้วผู้เอาประกันสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย อีกทั้งบริษัทฯ ยังจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วันทำการ เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน และยังมีการชดเชยรายได้เนื่องจากพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 1,000 บาท ระยะเวลา 7 วันต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 14 วันต่อปี

       ประกันภัยอุบัติเหตุ PA ยังเหมาะกับลูกค้าองค์กร ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน ซึ่งบริษัทฯสามารถนำเสนอแบบประกันตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยความพร้อมกับพันธมิตรคือบริษัทกลางผู้ให้บริการด้านการจัดการค่าบริหารสินไหมทดแทน (Thaire Services Third Party Administration) หรือ TPA ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการลูกค้าของ TSI Insurance ที่ประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 400 แห่งได้ ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความอุ่นใจให้ลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ผู้เอาประกันยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TPA Care เพื่อเช็คข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ ความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน วงเงินที่ใช้ไปแล้ว โรงพยาบาลใกล้เคียงได้อีกด้วยนายเสริมศักดิ์ กล่าว

 

 

AO07227

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!