หมวดหมู่: การศึกษา

07228 มข

 

มข. ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรสร้างสุข ปีที่ 8

สานสัมพันธ์ เครือข่ายโครงการปลูกผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข

       นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง ประธานเครือข่ายโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข สำนักงานอธิการบดี ได้นัดหมายสมาชิกแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข พร้อมใจกันเก็บเกี่ยวถั่วลิสงพืชหน้าร้อนที่ร่วมกันปลูกไว้ซึ่งมีอายุครบสามเดือน เพื่อนำมาต้มให้สุกและนำไปแบ่งปัน อันเป็นกิจกรรมดีๆ ที่หมุนเวียนกันปลูกพืชผักต่างมาเข้าสู่ปีที่ 8

       นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง ประธานเครือข่ายโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “โครงการแปลงผักพอเพียง เป็นหนึ่งในโครงการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานอธิการบดี กิจกรรมหลักคือเราจะช่วยกันเพาะพันธุ์ผักจากเมล็ดพันธุ์ผัก ปลูกผักในแปลงผักของเรา เราเรียกว่า แปลงผักพอเพียงของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีจากหลายหน่วยงานมาร่วมกันเป็นเครือข่ายฯ ในปีหนึ่งๆ เราจะทำการปลูกพืชผักอยู่ 3 ครั้ง โดยปลูกผักหน้าหนาวสลับกับปลูกพืชบำรุงดิน เช่น ปลูกถั่วลิสง อย่างเช่นวันนี้ที่เรามาเก็บกัน จากนั้นเราจะหมุนเวียนไปปลูกผักสวนครัว พอถึงฤดูหนาวเราจะปลูกผักทั่วๆ ไป

       นายธัญญา กล่าวต่อไปว่า “แปลงผักนี้เป็นเหมือนตู้เย็นใบใหญ่ของชาวสำนักงานอธิการบดี เช้ามาก็มาเก็บผักไว้รับประทานในตอนกลางวันได้ ตอนเย็นเลิกงานก็มาเก็บผักกลับไปรับประทานที่บ้านได้ โดยร่วมกันปลูก ช่วยกันเก็บ ช่วยกันดูแลรักษา และแบ่งปันในที่ทำงาน รวมไปถึงแบ่งปันไปยังครอบครัวอันเป็นที่รักของเราด้วย สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ถั่วลิสงที่ปลูกเป็นพันธุ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถั่วลิสงชุดนี้สมาชิกได้ร่วมกันปลูกเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ถั่วลิสงเป็นพืชที่ดูแลง่าย แค่ปลูกไว้แล้วก็รดน้ำ ปล่อยให้โตก็ได้ผลผลิตแล้ว วันนี้เราได้เชิญชวนสมาชิกแปลงผักมาช่วยกันเก็บ ช่วยกันเด็ด ล้าง แกะ แล้วก็ต้ม ตอนบ่ายก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่มาช่วยกันเก็บถั่วและสมาชิกที่ติดงานมาช่วยเก็บไม่ได้ โดยจะมีสมาชิกนำถั่วที่ต้มแล้วไปแจกให้ทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นถั่วที่เหลือแจกก็สามารถนำกลับไปฝากครอบครัวได้

       เมื่อมาย้อนถามว่าแปลงผักปลอดภัยให้อะไรกับเรา?’ เมื่อกลับมาคิดก็พบว่า เมล็ดผักหรือถั่วเมล็ดเล็กๆ เพียงเม็ดเดียว มันเชื่อมประสานความสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี แม้จะต่างหน่วยงานแต่ก็สามารถเข้ามามีความสุขร่วมกันได้ นับว่าเป็นความสุข อยู่ในที่ทำงานในวันหนึ่งๆ ถ้าหากมีกิจกรรมที่เราได้ลุกมาจากโต๊ะทำงาน มาสร้างสรรค์งานที่สร้างรอยยิ้มร่วมกันได้ ถือเป็นการปลูกฝังส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท่านอธิการบดี โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานบดีที่ได้ถ่ายทอดลงมาสู่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี หากจะกล่าวถึงว่าการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกแปลงผักพอเพียงจะเกี่ยวโยงไปยังยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   ก็จะแฝงในเรื่องของ people เป็นการให้ความสำคัญของการอยู่อย่างมีความสุขในที่ทำงาน เป็น Happy workplace ด้วยส่วนหนึ่งเรื่อง Ecological ในการที่ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เอื้อต่อความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยสีเขียว ช่วยกันปลูก ช่วยกันสร้าง และยังเชื่อมโยงไปยัง Spiritual ในการสร้างให้เกิดพลังทีม เกิดจิตวิญญาณในลักษณะการสมานฉันท์ ทำงานเป็นทีม ร่วมงานกัน มันจะแทรกซึมได้ในทุกยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   กิจกรรมปลูกผักเป็นส่วนเล็กๆ ครับ แต่หากพื้นฐานของบุคลากรสายสนับสนุนมีความเข้มแข็ง ร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกๆ กิจกรรม มันจะส่งผลไปยังกิจกรรมใหญ่ๆ ที่เราสามารถสร้างสรรค์ร่วมกันทำต่อไปได้” นายธัญญา ภักดี กล่าวในที่สุด

 

 

AO07228

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!