หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

EXIM BANK LogoEXAC สัมมนา Libra Coin ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอนาคตการเงินโลก

         ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Excellence Academy: EXAC) ขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “Libra Coin ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอนาคตการเงินโลก” ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องอัญชัน ชั้น 24 EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล นางทิพยสุดา ถาวรามร ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย และนายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอนซูเมอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางการเงินในโลกดิจิทัล พร้อมแนวทางกำหนดกลยุทธ์ในการรับมือและปรับตัวของผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ EXAC โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3502, 3521

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!