newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

TISCO Saharatบลจ.ทิสโก้ เสิร์ฟกองทุนทิสโก้ หุ้นไทย Well-being คัดเลือกหุ้นเกาะเทรนด์คนนิยมกินดีอยู่ดี ช่วยคัดสรรหุ้นพื้นฐานดี - ราคาเหมาะสม ที่นักลงทุนต่างชาติสนใจ

    บลจ.ทิสโก้เสิร์ฟกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being คัดสรรหุ้นโดดเด่น พื้นฐานดี อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ความกินดีอยู่ดีของคนไทย อ้างอิงดัชนีใหม่ SETWB ที่สะท้อนความเคลื่อนไหวหุ้นไทยใน 7 หมวดธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคบริการและการเกษตร ที่เป็นจุดแข็งของบริษัทจดทะเบียนในไทย และหลายบริษัทเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติสนใจ เปิด IPO 7-15 พ.ค. 62

       นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำดัชนี SET Well-being (SETWB) เพื่อสะท้อนการเคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องการซื้อขายสูง และมีกำไรติดต่อกัน 2 ปีจาก 3 ปีจำนวน 30 บริษัทใน 7 หมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการและการเกษตร ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และหลายบริษัทเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ

       ดังนั้น บลจ.ทิสโก้ได้เล็งเห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน จึงนำเสนอ กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being (TISCOWB) กองทุนรวมหุ้นความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SETWB โดดเด่นด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุก ช่วยนักลงทุนคัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี จากบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการตอบโจทย์มาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น และเกี่ยวเนื่องกับความกินดีอยู่ดีของคน ขณะเดียวกันยังเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก รวมถึงมีราคาที่เหมาะสม พร้อมปรับสัดส่วนการลงทุนของหุ้นแต่ละบริษัทตามสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยเฉพาะในแต่ละวงจรเศรษฐกิจ เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2562

     “บลจ.ทิสโก้นำเสนอกองทุน TISCOWB มาช่วยนักลงทุนคัดสรรหุ้นที่ดี แม้ว่าผลประกอบการในอดีตของหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETWB จะอยู่ในระดับที่น่าสนใจ แต่การลงทุนที่ดีนั้นนักลงทุนควรคัดเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานและพิจารณาราคาที่เหมาะสมมาประกอบด้วย ซึ่งกลุ่มธุรกิจในภาคบริการและการเกษตรของไทยนั้นก็เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในด้านการแข่งขันและมีโอกาสเติบโตอีกมาก เพราะในอนาคตคนไทยจะอยู่ดีกินดีมากขึ้นจากรายได้ที่สูงขึ้น เห็นได้จากรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน รายจังหวัด พ.ศ. 2545 - 2560 จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่พบว่ารายได้ของครัวเรือนในแต่ละจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี

      ส่งผลให้มีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยและมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดี อีกทั้งประเมินว่าช่วงนี้ยังเป็นจังหวะที่เงินลงทุนต่างชาติจะไหลกลับเข้ามาอีกครั้ง จากปัจจัยการเมืองที่เริ่มชัดเจนขึ้นและแนวโน้มเศรษฐกิจที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลัง จากการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของรัฐบาลชุดใหม่ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปในลงทุนในกลุ่มที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ”นายสาห์รัชกล่าว

       อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ในประเทศไทยมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 50% ถือว่าเป็นระดับที่ยังไม่มากนักหากเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐฯ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ที่มีสัดส่วนภาคบริการต่อ GDP สูงถึงประมาณ 70-80% อีกทั้ง ยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย เพราะมีสัดส่วนการจ้างงานอยู่ในระดับสูง ซึ่งช่วยสร้างรายได้ ยกระดับชีวิตคนไทยให้กินดีอยู่ดี และภาครัฐให้การส่งเสริมอยู่เสมอ

      พิเศษสำหรับลูกค้าที่มียอดลงทุนในกองทุน TISCOWB ระหว่างวันที่ 7 -15 พฤษภาคม 2562 วงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป รับ iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (64GB) มูลค่า 28,900 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์) ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวน บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1