หมวดหมู่: ข่าวสังคม

SET ทำดแทนคณแผนดน

‘SET ทำดี แทนคุณแผ่นดิน’

       นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งมอบถุงผ้าโครงการ ‘SET ทำดี แทนคุณแผ่นดิน’   ที่ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมระบายสีบนถุงผ้า ให้แก่ พญ.ประภาภรณ์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี พร้อมมอบเงินบริจาคจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และพนักงาน เพื่อผู้ป่วยยากไร้

aom541

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!