หมวดหมู่: ข่าวสังคม

sศภาลย ควารางวล ฉลากแบบอาคารอนรกษพลงงาน ประจำป 2562 ระดบดมาก 1

ศุภาลัย คว้ารางวัล ‘ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562’ ระดับดีมาก

        บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล ‘ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2562’ ระดับดีมาก ประเภทอาคารชุด จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (BEC Awards 2019) โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร Building Energy Code (BEC) ที่ออกแบบมาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จาก 2 โครงการคอนโดมิเนียม ได้แก่ โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ มีค่าประหยัดพลังงานมากถึง 53% และโครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า - เจ้าพระยา มีค่าประหยัดพลังงานมากถึง 58% โดยมีนายวีรพงษ์ รักอักษร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฯ และนายณัฐพล แซ่ห่านผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฯ ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบจาก นายโกมลบัวเกตุ  ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องคัทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

aom576

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!