หมวดหมู่: บทความการเงิน

PwC Chanchai3PwC Global เปิดตัวบริการตรวจสอบบัญชีธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลให้แก่ลูกค้า

PwC Global เปิดตัวฟังก์ชันใหม่ของโปรแกรม “ฮาโล” ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบบัญชีที่สามารถให้บริการตรวจสอบธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) แก่ลูกค้า โดยการเปิดตัวของซอฟต์แวร์ใหม่นี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการตรวจสอบบัญชีและบริการอื่นๆ แก่ลูกค้าที่ถือครองหรือมีการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PwC Global ระบุในเอกสารเผยแพร่ว่า ฟังก์ชันใหม่ของโปรแกรมฮาโล มีคุณสมบัติในการช่วยหาหลักฐานสำคัญและมีความเป็นกลางในการยืนยันรหัสกุญแจที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล และสามารถตรวจสอบบล็อกเชนให้มีความเป็นอิสระ รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและยอดคงค้างที่ปรากฏบนบล็อกเชนได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ PwC Global ได้นำฟังก์ชันใหม่ของโปรแกรมฮาโลเข้ามาเสริมบริการตรวจสอบบัญชีให้แก่ลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ ยังได้ทำงานร่วมกับบริษัทที่ PwC Global ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย เพื่อช่วยระบุถึงโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ จากเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงช่วยลูกค้าวางขั้นตอนและควบคุมดูแลระบบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีจะแสดงความเชื่อมั่น

อย่างไรก็ดี ความสามารถในการตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของสกุลเงินดิจิทัลของ PwC Global ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ได้รับการดูแลควบคุมของลูกค้า รวมไปถึงเงินสกุลที่ซอฟต์แวร์ฮาโลต้องรองรับ ซึ่งนี่ถือเป็นกุญแจสำคัญในการพิจารณาว่า PwC Global จะยอมรับเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลให้แก่ลูกค้ารายนั้นๆ หรือไม่

ปัจจุบัน PwC Global สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่ลูกค้าที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลประเภทBitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, LiteCoin, Ethereum, ERC20 - OAX token และ Ripple (XRP)

นาย เจมส์ ชาลเมอร์ส หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC Global กล่าวว่า “ในขณะที่องค์กรต่างๆ กำลังเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ PwC ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี จะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในตลาด รวมถึงต้องพัฒนาเครื่องมือที่ตอบโจทย์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”

ด้าน นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชีและหุ้นส่วน บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวว่า “ฟังก์ชันใหม่ของโปรแกรมฮาโลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกพัฒนาและเริ่มนำมาใช้ในระดับเน็ตเวิร์ก สำหรับ PwC ประเทศไทย นั้น ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดให้บริการตรวจสอบบัญชีธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลให้แก่ลูกค้า เนื่องจากความไม่ชัดเจนของกฎระเบียบในการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล แต่อย่างไรก็ดี เราได้ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าบางรายที่ต้องการทำธุรกรรม หรือถือครองสกุลเงินดิจิทัล โดยขอคำแนะนำจากเครือข่ายในต่างประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการดำเนินการ ดูแลควบคุมระบบ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมองว่า ในระยะข้างหน้า จะยิ่งมีบริษัทจดทะเบียนของไทยหันมาระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน หรือ ไอซีโอ กันมากขึ้น ซึ่งเมื่อเวลานั้นมาถึง PwC ประเทศไทย ก็พร้อมที่จะให้บริการตรวจสอบบัญชีธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลแก่ลูกค้าอย่างแน่นอน”

 

AO08015

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!