หมวดหมู่: การศึกษา

NSFจารลกษณ เรองสวรรณกอช. ชวนนักเรียน นักศึกษา ออมเงินสร้างบำนาญหลังเกษียณ

       กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ ผู้ปกครอง สร้างวินัยการออมในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังอายุ 60 ปี เพียงสมัครสมาชิก กอช. พร้อมออมเงินขั้นต่ำเพียง 50 – 13,200 บาทต่อปี รับเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุของสมาชิก และสิทธิลดหย่อนภาษีแต่ละปีได้เต็มตามวงเงินที่ส่งเงินออมสะสม ตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน ‘กอช.’ หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th

        นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า กอช. เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ ผู้ปกครอง สร้างวินัยการออมในอนาคต เพียงสมัครสมาชิก กอช. เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังอายุ 60 ปี ให้มีกินมีใช้ในอนาคตโดยเฉพาะในวัยเกษียณ เมื่อส่งเงินออมสะสมตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี รัฐจะจ่ายเงินสมทบให้ทันทีในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามช่วงอายุของสมาชิก ดังนี้

                ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท (คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 4%*)

                ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท (คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 7%*)

                ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท (คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 9%*)

        *เงินสมทบจากรัฐบาลคิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนโดยประมาณ กรณีนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เป็นสมาชิก กอช. ได้เข้าทำงานในระบบเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำของเอกชน ซึ่งจะได้รับสวัสดิการด้านบำนาญเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม หรือเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยังสามารถส่งเงินออมกับ กอช. ต่อได้ พร้อมรับดอกผลต่อเนื่องทุกปี เพียงไม่ได้รับเงินสมทบจากรัฐ โดยจะได้รับเงินสมทบจากรัฐตามเดิมเมื่อออกมาทำงานเป็นแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้สมาชิกสามารถนำจำนวนเงินที่ส่งออมสะสมตลอดปีไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินประจำปีตามหมวดที่กรมสรรพากรกำหนดได้

      สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. เพียงมีอายุ 15 – 60 ปี โดยไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3, ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน 'กอช' หรือที่ www.nsf.or.th หรือธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม ทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000”

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!