หมวดหมู่: ข่าวสังคม

BEM POSTER FOR WEB 800X600 PIXEL RGB 01

MRT เปิดจำหน่าย ‘บัตรโดยสารชุดที่ระลึก Limited Collection’

       บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดจำหน่าย ‘บัตรโดยสารชุดที่ระลึก Limited Collection’ การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ซึ่งถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยกับ 4 สถานีที่สวยที่สุด จากสถาปัตยกรรมและลวดลายการออกแบบสถานีรถไฟฟ้ามหานคร อันวิจิตรงดงาม สู่ลวดลายหน้าบัตรโดยสารสุดพิเศษ โดยเริ่มจำหน่าย วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป (จนกว่าสินค้าจะหมด) ราคาจำหน่ายบัตรโดยสาร 1 ใบ ราคาใบละ 180 บาท และบัตรโดยสาร 1 ชุด 4 ใบ ราคาชุดละ 800 บาท (บัตรโดยสารที่ระลึกไม่มีมูลค่าเดินทาง) ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารที่ระลึกได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารสถานีรถไฟฟ้า MRT (สถานีบางซื่อ – สถานีอิสรภาพ) หรือ www.bemplc.co.th เลือก Menu ธุรกิจรถไฟฟ้า/ สิทธิประโยชน์และ MRT Club/ M Shop

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 0-2624-5200 หรือติดตามทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro / ทวิตเตอร์: MRT Bangkok Metro / อินสตาแกรม: mrt_bangkok และโมบายแอปพลิเคชัน: Bangkok MRT ‘เดินทางปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ด้วยรถไฟฟ้า MRT’

 

MRT Open for sale ‘MRT card Limited Collection’

        Bangkok Expressway and Metro Public Company limited (BEM) Open for sale ‘MRT card Limited Collection’ the opening operation of Blue Line Extension. MRT card Conveying Thai identity with 4 most beautiful stations by architecture and design patterns of station to special card. MRT card start selling form 12th August 2019 onward. (Or until the product runs out)  and price for selling 1 card, 180 baht per ticket and 1 set of 4 tickets, 800 baht per set (MRT card Limited Collection have to top up before traveling ). Buy at MRT Ticket Office (Bang Sue Station – Itsaraphap Station) or www.bemplc.co.th / Select Menu Metro Business/ Previlege&MRT Club/  MShop

       If you need any further information, Please contact the BEM Information Center 02-624-5200 or via the company Facebook: MRT Bangkok Metro / Twitter

aom50

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!