หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

1aaaDวลาวลย วระกล

ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ แชมป์เก่าสยาม-ราชดำริ เพิ่มร้อยละ 8 กำแพงเพชร มาแรงพุ่ง 200%

       กรมธนารักษ์เตรียมประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ รองรับการจัดเก็บภาษี โดยเฉลี่ยทั่วประเทศราคาปรับเพิ่มร้อยละ 8 ย่านชิดลม-สยามยังครองแชมป์ราคาสูงสุดที่ตารางวาละ 1 ล้านบาท

      นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ดำเนินการประเมินราคาที่ดินใหม่เพื่อนำมาเป็นฐานในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เตรียมประกาศใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2563 โดยเป็นการทบทวนจากการประกาศครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2561 จากปกติจะทำทุก4 ปี

       การประเมินราคาที่ดินรอบใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น 33.4 ล้านแปลงเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน 1.4 ล้านแปลง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว รวมทั้งประเมินราคาอาคารชุดทั่วประเทศ 6,300 โครงการ คงเหลือเพียงการจัดทำบัญชีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนนี้ ดังนั้นการเตรียมฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บภาษีนั้นค่อนข้างสมบูรณ์

 

แชมป์เก่าสยาม-ราชดำริ

         ทั้งนี้ ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศที่เตรียมจะประกาศในปี 2563 ราคาเฉลี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นทั่วประเทศร้อยละ 8 ลดลงจากการประเมินครั้งที่ผ่านมาที่มีค่าเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11% เนื่องจากฐานที่ดินที่ประเมินมีเพิ่มขึ้น แต่ในรายละเอียดของที่ดินทั้งหมด 33.4 ล้านแปลงนั้น มีร้อยละ 70 ที่ราคาไม่มีการเลี่ยนแปลง ขณะที่ร้อยละ 29 เท่านั้นที่ราคาเพิ่มขึ้นและมีเพียงร้อยละ 1 ที่ราคาปรับลดลง

       โดยราคาที่ดินในพืนที่กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8-10 ส่วนที่ดินที่ราคาประเมินสูงที่สุดในประเทศ ยังคงอยู่ย่านถนนพระราม 1 ช่วง จากแยกสยาม ราชดำริ ไปจนถึงชิดลม ที่ราคาขยับขึ้นจาก ตารางวาละ 9 แสนบาท เป็น 1 ล้านบาท

      ขณะที่ที่ดินที่มีราคาประเมินปรับขึ้นสูงสุด จะอยู่ในย่านชานเมือง เช่น หนองจอก มีนบุรี เพราะได้รับอานิสงส์จากการพัฒนารถไฟฟสายสีส้ม และการปรับผังเมืองใหม่

 

กำแพงเพชรมาแรงราคาพุ่ง 200%

        ส่วนที่ดินในต่างจังหวัด พบว่า ราคาปรับเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 8 และจังหวัดที่มีราคาประเมินปรับขึ้นสูงสุดได้แก่ จังหวัด กำแพงเพชร โดยมีราคาประเมินเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 200 เนื่องจากไม่มีการปรับราคามา 2 ปี แต่ราคาไม่ได้สูงมากเพิ่มขึ้นจากหลักพันเป็นหลักหมื่นบาทต่อตารางวาเท่านั้น

    “สำหรับราคาประเมินที่ดินในพื้นที่ อีอีซี พบว่า ราคาปรับเพิ่มไม่มาก เนื่องจากการประเมินราคาจะยึดจากการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ มากกว่าการซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นหากโครการต่างๆ เริ่มเกิดขึ้นในพื้นที่จริง อาจต้องมีการสำรวจจะประเมินราคาใหม่อีกครั้ง”

       โดยต่อไปอำนาจในการประเมินราคาที่ดินใหม่จะอยู่ที่คณะกรรมการประจำจังหวัด โดยที่กรมธนารักษ์จะดูในภาพรวมทั่วประเทศเพื่อให้ราคาประเมินใกล้เคียงกับราคาตลาดมากที่สุด

 

อัตราภาษีจัดเก็บพึงรู้

      ทั้งนี้ ตามร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้ยกเว้นบ้านหลังหลักและที่ดินเกษตรกรรม ที่เป็นของบุคคลธรรมดา ที่มีมูลค่าราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีนี้ กำหนดอัตราที่เป็นอัตราการจัดเก็บสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 4 ประเภท

ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย คิดอัตราภาษีร้อยละ 0.02- 0.1

ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมคิดอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10

ที่ดินประเภทอื่น ๆ คิดอัตราภาษีร้อยละ 0.3 - 0.7

ที่ดินรกร้างว่างเปล่า คิดอัตราภาษีเริ่มต้นร้อยละ 0.3 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ทุก 3 ปี

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!