หมวดหมู่: ข่าวสังคม

AW Banner SYS Senior Project 2019 4x6 inch 01

SYS เตรียมมอบทุนการศึกษา ‘Senior Project 2019’ มุ่งพัฒนาการใช้โครงสร้างเหล็กในประเทศไทย

       บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มีนโยบายส่งเสริมการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กให้มีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จึงมีโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ หรือ ‘Senior Project 2019‘ เพื่อพัฒนาให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการใช้โครงสร้างเหล็กในประเทศไทย และส่งเสริมให้มีการใช้โครงสร้างเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุกสาขา ในปีการศึกษา 2562 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลงานปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (H-Beam, Channel, I-Beam, Angle, Cut Beam) และเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน (Hot Rolled Sheet Pile)

        สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท โดย SYS จะมอบทุนการศึกษาในจำนวนไม่เกิน 10 ทุนการศึกษา ซึ่ง SYS จะนำผลการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้วิศวกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร เอกสารประกอบและรายงานเสนอโครงงานปริญญานิพนธ์มาได้ที่ email : chaiwatla@syssteel.com ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/syssteel หรือ ติดต่อคุณชัยวัฒน์ โทร. 02-586-2235 และ 091-772-7949

aom310

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!