หมวดหมู่: ข่าวสังคม

ktbgs

KTBGS จัด CSR มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก

        คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ (ชุดขาวถือป้ายที่ 6 จากขวาภาพที่ 1) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด และอาจารย์พวงเพชร  กันยาบาล อดีตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาธนาคารกรุงไทย โครงการกรุงไทยสานฝัน(แถวแรกคนที่5 จากทางขวา) พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 24 ชุด ให้กับโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก เนื่องจากทางบริษัทฯ  มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน ตามแนวคิดของ ‘บวร’ คือ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้าหาความรู้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน โดยมีคุณนรีรัตน์  ย่างเล้ง(แถวแรกคนที่ 5 จากทางซ้าย)  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร  เมื่อเร็ว ๆ นี้

aom354

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!