newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

PPPMพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ผู้ถือหุ้น PPPM ไฟเขียวเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม เสนอขาย 1-5 ก.ค.นี้ ระดมทุน 563.05 ล้านบาท นำเงินไปชำระหนี้ และใช้หมุนเวียนในกิจการ พร้อมดึง 'สิทธิพร รัตโนภาส' อดีตผู้ว่าการ กฟผ. กุนซือธุรกิจพลังงาน หนุนบริษัทฯ โตยั่งยืน       

    ผู้ถือหุ้น PPPM ไฟเขียวอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 563.05 ล้านหุ้น จัดสรร 281.52 ล้านหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิมระหว่างวันที่ 1-5 ก.ค.นี้ ในราคา 2 บาท คาดได้ รับเงิน 563.05 ล้านบาท ตุนเงินนำไปชำระหนี้หุ้นกู้และสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เสริมสภาพคล่อง หุ้นเพิ่มทุนที่เหลือรองรับ PPPM-W4 พร้อมดึง ‘สิทธิพร รัตโนภาส’ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และอดีตประธานกรรมการ EGCO กุนซือธุรกิจพลังงาน ประกาศพลิกฟื้นองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนบริษัทฯ สู่อนาคตอย่างยั่งยืน

       พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)หรือ PPPM เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) หรือวอร์แรนต์ จำนวนไม่เกิน 281.52 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีอายุ 5 ปี กำหนดราคาใช้สิทธิที่ 1 บาท

      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 563.05 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 563.05 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 281.52 ล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิ PPPM-W4 และที่เหลืออีก 281.52 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) อัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ในราคา 2 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ 563.05 ล้านบาท

       วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ และสถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และขยายธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น 

      ขณะที่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่งล่าสุดได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)กับบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ESCO ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา งานวิศวกรรมแก่โรงไฟฟ้า รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในกลุ่มของ เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย เข้ามาเป็นผู้ดำเนินงาน (Operator) ด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) แก่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Geothermal ในเมืองเบปปุ จ.โออิตะ ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 14 โครงการ

     พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้ง นายสิทธิพร รัตโนภาส  ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ เค เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อช่วยปรับโครงสร้าง และวางระบบในกลุ่มธุรกิจพลังงาน เนื่องด้วย นายสิทธิพร เป็นที่ยอมรับและมีความเชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานมาอย่างยาวนาน ในฐานะอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และอดีตประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ทำให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำ และวางรากฐานกลุ่มธุรกิจพลังงาน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในระยะยาว

      นายสิทธิพร ได้ให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า การเข้ามาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เข้ามาเสริมทัพ แต่เป็นการจัดทัพใหม่ด้วยความเข้าใจธุรกิจแบบมืออาชีพ เพื่อพลิกฟื้นกิจการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น         

        “การเข้ามาดำเนินงานผ่าตัดองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เริ่มต้นจากการเชื่อมโยงให้ ESCO เข้ามาบริหารจัดการประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ที่สามารถรับรู้รายได้แล้ว ให้สามารถสร้างรายได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมกับมุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่ได้ลงนามในพันธสัญญาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสริมทัพโครงการใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างกำไรอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น”นายสิทธิพร กล่าว

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1