หมวดหมู่: ทางบก-ทางน้ำ

1aaagQRCODEกรมการขนส่งทางบกรูปแบบใหม่ที่มีคิวอาร์โค้ด ( รหัส QR) วิธีการและข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

        รูปแบบของเอกสารที่มีคิวอาร์โค้ด (QR Code) วิธีการและข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงสแกนบาร์โค้ดในรูปแบบโค้ด QR ใบอนุญาตใช้งานเคชัน DLT QR

      นายพีระพลเอกสุรพลอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกพัฒนารูปแบบบัตรพลาสติก (สมาร์ทการ์ด) รูปแบบใหม่ที่มีระบบตรวจสอบข้อมูลด้วย QR รหัส) อยู่ด้านหลังบัตรมาจนถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562) ดำเนินการออกใบแจ้งหนี้ใหม่จำนวน 11,720,744 ใบเพื่อการเพิ่ม การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจนับจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดและการตรวจสอบระยะไกล วันที่ 15 มกราคม 2562 เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT QR ใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางบกจากโทรศัพท์

      การสาธิตการใช้บัตรประชาชนเพื่อการแสดงความสามารถทางโทรศัพท์มือถือและการใช้บัตรประชาชนในการเดินทางไปต่างประเทศ ผลบังคับใช้ในวันที่20 กันยายน 2562 เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนในการแสดง ใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงต่อเจ้าพนักงานพร้อมทั้งแสดงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งกรุ ป. เลือด, ยารักษาโรค, สิทธิในการรักษาพยาบาลมีเมนู SOS แจ้งเตือนทางโทรศัพท์หรือส่ง SMS ไปยังบุคคลที่ต้องขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้รับและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ยังสามารถรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นกัน ้วย

       อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ใบอนุญาตขับรถที่เป็นรูปแบบเก่าทุกชนิดทุกประเภท ยังคงใช้งานได้จนกว่าใบอนุญาตขับรถจะหมดอายุ รวมถึงใบอนุญาตขับรถชนิดตลอดชีพสามารถใช้ได้ตลอดไปโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นแบบที่มีคิวอาร์โค้ด หรือกรณีใบอนุญาตขับรถชำรุด สูญหาย สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าคำขอตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะได้รับเป็นใบอนุญาตขับรถแบบบัตรพลาสติก (Smart card) รูปแบบใหม่ ที่มีระบบตรวจสอบข้อมูลด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่มีความคงทนถาวร เนื่องจากใช้วัสดุทำตัวบัตรพลาสติกที่ได้มาตรฐาน มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และนวัตกรรมป้องกัน การปลอมแปลง เช่น การพิมพ์และการเคลือบบัตรด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรม ระบบจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคิวอาร์โค้ด บันทึกข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าบัตร เช่น ประวัติส่วนบุคคล ข้อมูลการทำใบอนุญาตขับรถ การต่ออายุ เอกสารหลักฐาน ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยและกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลำดับชั้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

      ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร. 0-2271-8805 - 6 แฟกซ์ 0-2271-8805 

คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!