หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET22รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 26 ก.ย. 2562
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 733.11 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDRต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
ADVANC        1,055,799,950.00    450,334,000.00    1,506,133,950.00     605,465,950.00        28.33
PTT             349,750,350.00    754,802,305.25    1,104,552,655.25    -405,051,955.25        28.61
KBANK           541,132,805.00    508,006,637.50    1,049,139,442.50      33,126,167.50        39.74
CPALL           363,696,973.75    558,127,700.00      921,824,673.75    -194,430,726.25        13.45
SAWAD           433,585,230.88    243,092,162.13      676,677,393.01     190,493,068.75        48.18
BDMS            444,243,551.13    232,063,103.13      676,306,654.26     212,180,448.00        31.17
GULF            430,253,150.00    228,798,800.00      659,051,950.00     201,454,350.00        22.85
TMB             221,245,805.00    428,442,329.00      649,688,134.00    -207,196,524.00        46.32
PTTEP           365,881,050.00    226,515,119.00      592,396,169.00     139,365,931.00        37.80
AOT             288,196,025.00    245,523,415.25      533,719,440.25      42,672,609.75        27.12
SCB             238,581,600.00    280,093,918.00      518,675,518.00     -41,512,318.00        26.53
PTTGC           287,539,108.00    179,475,525.00      467,014,633.00     108,063,583.00        38.01
CPF             301,549,925.00    113,228,931.00      414,778,856.00     188,320,994.00        33.69
EGCO            283,033,873.80    123,357,290.00      406,391,163.80     159,676,583.80        33.49
INTUCH          112,924,720.00    254,771,675.00      367,696,395.00    -141,846,955.00        24.76
RATCH           115,343,945.75    231,974,232.00      347,318,177.75    -116,630,286.25        40.13
SCC             210,164,284.00    129,655,792.00      339,820,076.00      80,508,492.00        20.33
LH              142,335,720.00    169,724,743.35      312,060,463.35     -27,389,023.35        20.90
BBL             148,735,230.00    150,823,698.50      299,558,928.50      -2,088,468.50        16.53
KTB             157,773,430.00    132,695,125.50      290,468,555.50      25,078,304.50        47.53
IVL             113,905,650.00    140,156,200.00      254,061,850.00     -26,250,550.00        26.04
BGRIM           141,989,100.00    103,547,954.00      245,537,054.00      38,441,146.00        25.50
CPN             107,837,525.00    116,884,925.00      224,722,450.00      -9,047,400.00        31.71
EA              137,361,425.00     85,533,300.00      222,894,725.00      51,828,125.00        30.01
BEM             135,813,799.00     83,374,010.00      219,187,809.00      52,439,789.00        27.72
MINT            123,829,905.00     83,714,400.00      207,544,305.00      40,115,505.00        36.81
TU              112,458,062.00     91,114,760.00      203,572,822.00      21,343,302.00        33.34
DTAC             90,035,225.00    111,940,974.00      201,976,199.00     -21,905,749.00        49.93
GPSC             94,511,587.00     98,877,775.00      193,389,362.00      -4,366,188.00        18.14
TOP             103,060,625.00     74,628,875.00      177,689,500.00      28,431,750.00        23.30
BTS              86,291,270.00     90,285,632.00      176,576,902.00      -3,994,362.00        18.68
TRUE             58,824,587.80    107,234,381.25      166,058,969.05     -48,409,793.45        14.59
MTC              65,205,642.75     94,728,041.25      159,933,684.00     -29,522,398.50        26.09
KKP              42,105,742.50    112,438,225.00      154,543,967.50     -70,332,482.50        26.04
KTC              60,910,075.00     87,622,800.00      148,532,875.00     -26,712,725.00        19.41
HMPRO            60,033,100.00     87,737,010.00      147,770,110.00     -27,703,910.00        27.73
TCAP             86,918,325.00     52,533,475.00      139,451,800.00      34,384,850.00        46.99
IRPC             66,050,480.00     73,313,396.00      139,363,876.00      -7,262,916.00        27.91
OSP              66,961,978.75     66,391,751.50      133,353,730.25         570,227.25        25.49
PTG              72,707,230.00     41,703,440.00      114,410,670.00      31,003,790.00        19.36
TISCO            67,077,950.00     40,673,900.00      107,751,850.00      26,404,050.00        35.51
BANPU            43,878,974.20     62,991,330.00      106,870,304.20     -19,112,355.80        11.13
WHA              52,637,036.00     40,611,736.00       93,248,772.00      12,025,300.00        21.77
TASCO            29,783,390.00     60,816,280.00       90,599,670.00     -31,032,890.00        18.64
BCH              44,947,850.00     40,280,070.00       85,227,920.00       4,667,780.00        19.28
CK               37,667,403.00     41,338,302.90       79,005,705.90      -3,670,899.90        30.43
AMATA            35,387,860.00     40,214,440.00       75,602,300.00      -4,826,580.00        22.21
COM7             18,262,840.00     52,170,360.00       70,433,200.00     -33,907,520.00        18.19
BJC              41,840,274.00     26,653,775.00       68,494,049.00      15,186,499.00         2.64
SPRC             34,973,575.00     27,438,085.00       62,411,660.00       7,535,490.00        20.96
PLANB            27,775,932.90     32,506,420.00       60,282,352.90      -4,730,487.10        18.09
GFPT             49,439,500.00      9,514,842.00       58,954,342.00      39,924,658.00        26.02
BH               31,171,658.00     26,900,500.00       58,072,158.00       4,271,158.00        37.72
CBG              31,417,911.00     25,013,225.00       56,431,136.00       6,404,686.00        18.37
GLOBAL           10,483,820.00     35,130,160.00       45,613,980.00     -24,646,340.00        17.78
JAS              32,994,863.65     11,941,510.00       44,936,373.65      21,053,353.65        12.46
STEC             25,302,480.00     19,471,730.00       44,774,210.00       5,830,750.00         6.18
CKP               5,991,460.00     35,360,350.00       41,351,810.00     -29,368,890.00        28.43
QH                7,224,580.00     31,902,494.00       39,127,074.00     -24,677,914.00        20.25
SPALI             7,056,221.60     29,893,960.00       36,950,181.60     -22,837,738.40        21.96
ESSO             17,023,610.00     19,196,785.00       36,220,395.00      -2,173,175.00        34.59
AMANAH           12,071,248.00     22,648,844.00       34,720,092.00     -10,577,596.00         9.09
AP                2,906,265.00     29,778,660.00       32,684,925.00     -26,872,395.00        33.22
ROBINS           18,114,775.00     13,789,875.00       31,904,650.00       4,324,900.00        29.86
RS                6,043,520.00     23,767,440.00       29,810,960.00     -17,723,920.00        16.95
KCE              18,181,090.00     11,124,337.90       29,305,427.90       7,056,752.10        22.99
JMT              22,530,840.00      6,630,020.00       29,160,860.00      15,900,820.00        26.28
CENTEL           20,168,375.00      8,566,422.75       28,734,797.75      11,601,952.25        10.78
PSH               6,984,520.00     21,346,740.00       28,331,260.00     -14,362,220.00        17.53
VGI-W2           12,619,522.00     15,350,558.00       27,970,080.00      -2,731,036.00         9.04
GUNKUL            5,020,363.40     22,028,920.00       27,049,283.40     -17,008,556.60        17.56
TKN              17,459,220.00      7,284,970.00       24,744,190.00      10,174,250.00        30.44
AU               15,753,480.00      7,896,900.00       23,650,380.00       7,856,580.00         6.17
VGI              12,622,788.80      9,511,860.00       22,134,648.80       3,110,928.80        10.84
MEGA             12,423,375.00      8,478,425.00       20,901,800.00       3,944,950.00        22.53
TOA              15,318,238.50      5,555,425.00       20,873,663.50       9,762,813.50        13.52
BCP               5,389,000.00     14,948,200.00       20,337,200.00      -9,559,200.00        21.84
TPIPP             4,732,816.00     15,419,082.00       20,151,898.00     -10,686,266.00        10.76
PRM              13,229,405.00      6,056,630.00       19,286,035.00       7,172,775.00         8.05
BEC               4,716,705.00     14,541,820.00       19,258,525.00      -9,825,115.00        28.88
ERW               9,012,655.00      8,270,545.00       17,283,200.00         742,110.00         9.38
AEONTS            7,439,400.00      9,558,900.00       16,998,300.00      -2,119,500.00        20.37
BCPG             11,775,258.10      4,995,750.00       16,771,008.10       6,779,508.10        15.71
SIRI              4,141,550.00     12,365,607.00       16,507,157.00      -8,224,057.00        31.21
BEAUTY            9,586,437.00      6,774,466.00       16,360,903.00       2,811,971.00         5.45
THG               1,438,890.00     14,814,836.00       16,253,726.00     -13,375,946.00         9.35
THANI             3,710,595.00     12,304,145.00       16,014,740.00      -8,593,550.00         8.32
ZEN               5,664,000.00      9,231,740.00       14,895,740.00      -3,567,740.00        16.41
EPG               3,699,350.00     11,178,650.00       14,878,000.00      -7,479,300.00        11.47
BPP               8,643,050.00      5,422,150.00       14,065,200.00       3,220,900.00        13.43
STA               6,155,520.00      7,418,680.00       13,574,200.00      -1,263,160.00        35.64
BGC               5,399,310.00      7,412,830.00       12,812,140.00      -2,013,520.00         5.83
PSL               2,729,425.00      9,759,395.00       12,488,820.00      -7,029,970.00        11.99
WORK              8,263,760.00      4,147,970.00       12,411,730.00       4,115,790.00        13.17
DELTA             8,270,950.00      4,046,475.00       12,317,425.00       4,224,475.00        28.30
HANA              5,499,075.00      5,489,250.00       10,988,325.00           9,825.00        32.96
MAJOR             5,045,230.00      5,598,261.70       10,643,491.70        -553,031.70        18.51
JMART               719,735.50      9,431,024.00       10,150,759.50      -8,711,288.50        19.48
TTW               7,451,100.00      1,288,225.50        8,739,325.50       6,162,874.50        14.47
CHG               5,729,232.00      2,894,002.00        8,623,234.00       2,835,230.00         6.56
--อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!