หมวดหมู่: กลต.

SEC REANVADEE 4ก.ล.ต. จัด 4 กิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนในสัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO

          ก.ล.ต. ร่วมสนับสนุนสัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้และคุ้มครองผู้ลงทุน ประจำปี 2562 (World Investor Week 2019) ของ IOSCO ระหว่าง 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 โดยจัดกิจกรรม 4 ด้าน เดินสายให้ความรู้ผู้ลงทุน
ในจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งเปิดตัวแอปพลิเคชัน “SEC Check First” และแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ “Retirement Checkup”

          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนระดับนานาชาติ (International Organizations of Securities Commission : IOSCO) ได้กำหนดให้วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 เป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้ลงทุนนั้น ก.ล.ต. ให้ความสำคัญและดำเนินการ
ให้ความรู้ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดแนวทางการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นนโยบายหลักในการทำงาน

          ทั้งนี้ ก.ล.ต. พร้อมร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนความรู้ผู้ลงทุน 4 ด้านในช่วงสัปดาห์แห่งการรณรงค์ฯ ดังนี้

          1) เข้าร่วมให้ความรู้ในงานมหกรรม Money Expo อุดรธานี ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2562 เพื่อกระจายความรู้ด้านตลาดทุนไปสู่ภูมิภาค อาทิ บทบาทของ ก.ล.ต. ด้านการกำกับดูแลและการยกระดับ
การคุ้มครองผู้ลงทุน การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมาย การส่งเสริมให้ SMEs 
เข้าถึงตลาดทุน การให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และการป้องกันตนเองของผู้ลงทุนจากการถูกหลอกลวง
          2) จัดงานสัมมนา “คาราวาน ก.ล.ต. สัญจร เยือนชาวอุดร ขับเคลื่อน SMEs” ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางการระดมทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดหลางและย่อมในพื้นที่ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรค สำหรับนำมาวางแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุนได้ต่อไป
          3) จัดกิจกรรมเปิดตัว แอปพลิเคชัน SEC Check First และ แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ Retirement Checkup ที่ ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ลงทุนและประชาชน โดย SEC Check First เป็นแอปพลิเคชันแรกในประเทศไทยที่ช่วยค้นหารายชื่อผลิตภัณฑ์ บุคคล และผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนด้วยตนเองได้โดยสะดวก เพื่อให้มีข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงในการลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางสำคัญที่ ก.ล.ต. จะสามารถสื่อสารกับผู้ใช้
แอปพลิเคชันนี้ได้ โดยการส่งข่าวแจ้งเตือนการลงทุน และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน อาทิ ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)* สำหรับ Retirement Checkup เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ลงทุนและประชาชนตรวจสุขภาพทางการเงินได้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ และยังสามารถสอบถามในช่องทาง “chatbot” ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยตอบแชทอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
SEC Retirement Checkup (@retirementcheckup) ที่ ก.ล.ต. ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้ผู้ใช้งานติดต่อได้ทุกที่ ทุกเวลา และมีความเป็นส่วนตัว
          4) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเปิดตัว แอปพลิเคชัน SEC Check First และ แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ Retirement Checkup ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของ ก.ล.ต. อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์

          “โครงการคาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัดเป็นหนึ่งในนโยบายใหม่ของ ก.ล.ต. ที่ได้ดำเนินตามที่ประกาศไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ผู้ประกอบการ ผู้ลงทุน และประชาชนในภูมิภาคสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงตลาดเงินตลาดทุน โดยเฉพะอย่างยิ่ง กิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนที่ ก.ล.ต. จัดขึ้นในสัปดาห์นี้ ยังเป็นการสนับสนุนการรณรงค์ World Investor Week 2019 ของ IOSCO อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

 


AO10083

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!