หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET14รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 ต.ค. 2562
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 1,399.09 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDRต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
GPSC          1,010,990,624.00    309,485,304.75    1,320,475,928.75     701,505,319.25        28.51
ADVANC          442,380,645.00    408,192,700.00      850,573,345.00      34,187,945.00        33.37
SCC             453,532,313.00    395,658,953.00      849,191,266.00      57,873,360.00        14.67
KBANK           352,524,421.50    298,725,350.00      651,249,771.50      53,799,071.50        40.55
SCB             342,888,885.00    267,092,524.00      609,981,409.00      75,796,361.00        44.32
BANPU           339,771,630.00    259,205,770.00      598,977,400.00      80,565,860.00        11.91
GULF            303,866,650.00    254,214,500.00      558,081,150.00      49,652,150.00        23.96
PTTGC           265,356,298.25    235,704,791.50      501,061,089.75      29,651,506.75        44.97
PTT             217,938,030.00    263,714,763.00      481,652,793.00     -45,776,733.00        21.16
CPALL           221,532,435.00    218,839,950.00      440,372,385.00       2,692,485.00        25.65
IVL             272,884,944.25    137,186,000.00      410,070,944.25     135,698,944.25        38.70
TASCO           227,772,902.40    175,547,000.00      403,319,902.40      52,225,902.40        30.72
CPF             161,616,130.00    193,608,110.00      355,224,240.00     -31,991,980.00        19.41
BBL             210,035,030.00    123,898,950.00      333,933,980.00      86,136,080.00        33.19
AOT             137,268,875.00    191,571,850.00      328,840,725.00     -54,302,975.00        19.52
RATCH           105,079,000.00    222,291,950.00      327,370,950.00    -117,212,950.00        34.29
PTTEP           183,878,520.00    119,109,805.00      302,988,325.00      64,768,715.00        32.09
KTB             124,913,800.00    147,064,310.00      271,978,110.00     -22,150,510.00        41.59
WHA             157,620,734.00     96,320,820.00      253,941,554.00      61,299,914.00        28.73
STEC            213,391,090.00     34,571,118.60      247,962,208.60     178,819,971.40        18.45
BGRIM           144,748,593.50     70,475,600.00      215,224,193.50      74,272,993.50        26.70
BTS             113,747,170.00    100,405,980.00      214,153,150.00      13,341,190.00        36.07
EGCO            125,105,264.00     80,168,300.00      205,273,564.00      44,936,964.00        37.19
LH               92,668,470.00     89,072,329.70      181,740,799.70       3,596,140.30        32.95
BDMS            100,700,748.00     80,815,710.00      181,516,458.00      19,885,038.00        37.10
EA               74,344,050.00    103,810,925.00      178,154,975.00     -29,466,875.00        30.02
TRUE             59,219,001.50    108,114,744.15      167,333,745.65     -48,895,742.65        19.94
INTUCH           76,740,225.00     81,893,350.00      158,633,575.00      -5,153,125.00        32.15
SAWAD            59,390,450.00     91,551,800.00      150,942,250.00     -32,161,350.00        28.99
CPN             120,408,996.50     27,610,430.00      148,019,426.50      92,798,566.50        16.27
MINT             80,581,825.00     56,409,450.00      136,991,275.00      24,172,375.00        37.91
TOP              44,161,786.00     89,308,361.50      133,470,147.50     -45,146,575.50        28.35
BEM              66,749,938.40     57,630,856.00      124,380,794.40       9,119,082.40        19.84
BCP              42,962,600.00     70,111,013.50      113,073,613.50     -27,148,413.50        39.91
KTC              68,066,734.50     43,239,200.00      111,305,934.50      24,827,534.50        14.97
TISCO            79,025,650.00     27,075,900.00      106,101,550.00      51,949,750.00        28.68
HMPRO            24,715,373.60     79,803,757.50      104,519,131.10     -55,088,383.90        24.33
TU               42,366,690.00     59,372,874.00      101,739,564.00     -17,006,184.00        19.74
PTG              62,560,248.20     36,040,869.00       98,601,117.20      26,519,379.20        23.48
MTC              44,403,250.00     50,458,566.25       94,861,816.25      -6,055,316.25        15.79
TCAP             30,950,250.00     60,042,725.00       90,992,975.00     -29,092,475.00        48.82
ROBINS           72,730,400.00     15,518,050.00       88,248,450.00      57,212,350.00        31.40
OSP              43,995,200.00     38,837,675.00       82,832,875.00       5,157,525.00        38.32
DTAC             49,155,596.00     31,192,600.00       80,348,196.00      17,962,996.00        29.07
TKN              57,464,550.00     22,634,560.00       80,099,110.00      34,829,990.00        23.30
BH               30,137,550.00     40,351,450.00       70,489,000.00     -10,213,900.00        28.27
AMATA            15,776,520.00     46,553,960.00       62,330,480.00     -30,777,440.00        26.04
GLOBAL           21,736,681.50     39,482,090.00       61,218,771.50     -17,745,408.50        26.84
COM7             34,242,340.00     23,977,045.00       58,219,385.00      10,265,295.00        24.69
JAS              22,521,559.25     31,038,275.00       53,559,834.25      -8,516,715.75        22.88
RS               12,983,410.00     38,932,190.00       51,915,600.00     -25,948,780.00        28.89
KKP              15,643,150.00     35,277,683.50       50,920,833.50     -19,634,533.50        23.71
BJC              11,595,550.00     34,238,625.00       45,834,175.00     -22,643,075.00        32.19
IRPC             16,793,140.56     27,949,840.00       44,742,980.56     -11,156,699.44        23.90
BPP              25,955,452.00     17,562,480.00       43,517,932.00       8,392,972.00        16.51
ESSO             30,056,430.00     12,365,786.20       42,422,216.20      17,690,643.80        28.32
CBG              25,753,150.00     15,517,825.00       41,270,975.00      10,235,325.00        27.87
SPRC             20,810,230.00     20,205,370.00       41,015,600.00         604,860.00        28.27
QH               20,306,151.00     19,463,006.00       39,769,157.00         843,145.00        21.55
VGI-W2           18,638,468.00     19,525,008.00       38,163,476.00        -886,540.00        11.19
TMB              18,301,721.00     19,221,797.50       37,523,518.50        -920,076.50        26.07
SPALI            19,105,940.00     13,312,160.00       32,418,100.00       5,793,780.00        42.63
PRM              19,141,980.00     13,255,865.00       32,397,845.00       5,886,115.00        33.99
TTW               2,912,660.00     28,505,200.00       31,417,860.00     -25,592,540.00        25.17
PSH              15,213,610.00     15,522,741.50       30,736,351.50        -309,131.50        41.66
AP               11,847,558.65     18,842,965.00       30,690,523.65      -6,995,406.35        30.07
STARK                23,571.38     29,738,004.74       29,761,576.12     -29,714,433.36        22.67
KCE              17,457,240.00     12,076,780.00       29,534,020.00       5,380,460.00        23.97
TPIPP            19,960,479.00      9,086,659.74       29,047,138.74      10,873,819.26         9.68
CK               10,178,620.00     17,329,015.00       27,507,635.00      -7,150,395.00        18.11
THANI            15,397,830.00     10,883,370.00       26,281,200.00       4,514,460.00        22.59
ORI              14,305,975.00     10,902,300.00       25,208,275.00       3,403,675.00        28.24
EPG               1,975,640.00     21,145,885.00       23,121,525.00     -19,170,245.00        18.44
PLANB             3,367,620.00     19,547,180.00       22,914,800.00     -16,179,560.00        20.15
DELTA            11,886,700.00     10,899,800.00       22,786,500.00         986,900.00        43.75
CENTEL           18,217,400.00      4,351,775.00       22,569,175.00      13,865,625.00        17.81
CKP              11,683,700.00     10,780,835.00       22,464,535.00         902,865.00        15.33
MEGA             10,161,672.50     10,409,300.00       20,570,972.50        -247,627.50        29.47
BCH               3,535,610.00     16,896,480.00       20,432,090.00     -13,360,870.00        21.18
MAJOR            11,724,528.00      8,430,710.00       20,155,238.00       3,293,818.00        26.83
GUNKUL           11,831,208.00      8,149,944.00       19,981,152.00       3,681,264.00        17.29
VGI               6,722,205.00     12,271,765.00       18,993,970.00      -5,549,560.00         9.83
CHG               4,433,540.00     11,870,774.00       16,304,314.00      -7,437,234.00        24.44
WORK              7,904,110.00      7,579,090.50       15,483,200.50         325,019.50        18.80
BCPG              4,747,398.80     10,215,330.00       14,962,728.80      -5,467,931.20        15.39
GFPT              3,458,278.90     11,083,840.00       14,542,118.90      -7,625,561.10        24.31
JMT               9,842,780.00      3,538,430.00       13,381,210.00       6,304,350.00        12.04
NOBLE             4,030,370.00      8,059,070.00       12,089,440.00      -4,028,700.00        17.28
AMANAH            4,856,870.00      6,975,820.00       11,832,690.00      -2,118,950.00         7.81
AEONTS            4,118,600.00      7,324,100.00       11,442,700.00      -3,205,500.00         7.56
TOA               6,892,425.00      3,478,450.00       10,370,875.00       3,413,975.00        26.10
MBK               2,116,000.00      8,032,480.00       10,148,480.00      -5,916,480.00        30.26
RML                  85,226.00     10,018,265.00       10,103,491.00      -9,933,039.00        37.81
PSL               7,394,320.00      2,230,050.00        9,624,370.00       5,164,270.00        14.88
HANA              4,606,125.00      4,915,875.00        9,522,000.00        -309,750.00        38.00
BEC               5,741,795.00      3,529,915.00        9,271,710.00       2,211,880.00         9.68
SGP               6,356,885.00      2,629,245.00        8,986,130.00       3,727,640.00        26.21
LPN               7,408,240.00      1,053,210.00        8,461,450.00       6,355,030.00        12.49
SKR               8,240,000.00          3,808.00        8,243,808.00       8,236,192.00        47.12
BGC               1,705,060.00      6,077,110.00        7,782,170.00      -4,372,050.00         9.02
--อินโฟเควสท์
    
   
  

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!