หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

EXIMบุษกร


EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน

          EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวบุษกร ยอเกียรติยศ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

          ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวบุษกร ยอเกียรติยศ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน ดูแลงานด้านการสร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ การจัดตั้งและดำเนินงานของสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในประเทศเป้าหมาย รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

          นางสาวบุษกรจบการศึกษาปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี เคยเป็นผู้จัดการส่วนการเงิน บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการส่วนบริหารเงินทุนและประกันภัย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK นางสาวบุษกรดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่ายหน่วยบริหารเงินทุน บริษัท จีพีเอสซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด

 

A5227

 Click Donate Support Web 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!