หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET41


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 12 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,640.98

14.54

3,798.38

15.17

-157.40

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

1,403.68

5.61

1,840.52

7.35

-436.84

นักลงทุนต่างประเทศ

11,365.75

45.40

11,299.34

45.13

66.41

นักลงทุนในประเทศ

8,625.85

34.45

8,098.02

32.35

527.83

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 12 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

29,041.85

9.02

31,044.37

9.65

-2,002.52

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

24,283.38

7.54

26,606.01

8.27

-2,322.63

นักลงทุนต่างประเทศ

176,066.25

54.70

172,850.05

53.71

3,216.20

นักลงทุนในประเทศ

92,458.64

28.73

91,349.70

28.38

1,108.95

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 12 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

126,020.93

9.56

129,481.14

9.82

-3,460.21

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

95,509.01

7.25

96,969.21

7.36

-1,460.21

นักลงทุนต่างประเทศ

708,103.07

53.72

735,760.97

55.82

-27,657.91

นักลงทุนในประเทศ

388,540.28

29.48

355,961.96

27.00

32,578.32

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

 

 

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!