หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

6499 GPSC Worawat


ทริสเรทติ้งคงอันดับความน่าเชื่อถือ GPSC ที่ระดับ ‘AA+’ ด้วยแนวโน้ม ‘Stable’ สะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานรับเทรนด์โลก

          ทริสเรทติ้งได้แจ้งผลการประเมินเครดิตของ GPSC ที่คงอันดับเครดิตองค์กรและความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ “AA+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์การเติบโตในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและนวัตกรรมพลังงาน ประกอบกับสถานะการเงินที่เข้มแข็ง ที่พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่จะสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทรนด์พลังงานโลก ด้วยการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

          นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ทริสเรทติ้ง บริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กรชั้นนำของประเทศ ได้ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ที่ระดับเดิมที่ “AA+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ โรงไฟฟ้ามีการกระจายตัว กระแสเงินสดที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นผลจากการที่ GPSC มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กลุ่ม ปตท. และบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการขยายการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานโลก รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน 

          นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังประเมินว่าบริษัทฯ มีสถานะเป็น “บริษัทย่อยที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์” ของกลุ่ม ปตท. และ GPSC จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตตามแผนการลงทุนที่วางไว้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการขยายสัดส่วนกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากกว่าครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตทั้งหมดแล้ว จากโรงไฟฟ้ามากกว่า 40 โครงการในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และไต้หวัน 

 

 

6499

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!