หมวดหมู่: SME

สถาบันการเงินของรัฐ


บสย.ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567 จัดโดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA)     

โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และประธานกรรมการสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อหารือแผนงานการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในโครงการต่าง ๆ ในปี 2567 โดยมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ในการนี้ นายวิทัย รัตนากร ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ SME D Bank คนใหม่ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!