หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

6488 AMATAV


‘AMATAV’ ประสบความสำเร็จ จับมือ Marubeni เข้าถือหุ้น อมตะซิตี้ ฮาลอง เสริมแกร่งขยายฐานธุรกิจ เสริมศักยภาพ ลงทุนพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือในเวียดนาม

          นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAV เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีในความร่วมมือที่ AMATAV ได้ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นสามัญ หุ้นของบริษัท Amata City Halong Joint Stock Company (ACHL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AMATAV ให้กับบริษัท MC Economic Estate Development Vietnam Corporation (MRBN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Marubeni Corporation จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) หลังได้รับเอกสารตอบรับจากเขตเศรษฐกิจพิเศษกว๋างนิงห์ (The Quang Ninh Economic Zone Authority : QEZA) เพื่อยืนยันว่า MRBN มีคุณสมบัติของผู้ซื้อตรงตามเงื่อนไขในการซื้อหุ้นสามัญใน ACHL จำนวน 10,026,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 มูลค่าราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 271,911 ล้านดอง หรือประมาณ 390.74 ล้านบาท (อ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567) ซึ่งจะทำให้ AMATAV มีพันธมิตรทางธุรกิจจากญี่ปุ่นร่วมขยายความร่วมมือพัฒนาธุรกิจในอนาคต

          ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ฮาลอง ตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างนิงห์ ทางตอนเหนือของเวียดนาม ได้รับความน่าสนใจลงทุนอย่างต่อเนื่องจากหลายประเทศ ทั้งจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และยุโรป เนื่องจากมีพื้นที่ที่ติดกับประเทศจีนและอยู่ใกล้กับเมืองท่าไฮฟอง พร้อมด้วยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการลงทุน ส่งผลให้เป็นพื้นที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคมนาคม สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีทรัพยากรแรงงานและอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น นำไปสู่การขยายตัวด้านการลงทุน ด้านการผลิต ในนิคมอุตสาหกรรม

 

 

6488

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!