หมวดหมู่: พาณิชย์

จับมือกองทัพ


พาณิชย์ จับมือกองทัพ ช่วยเสริมแกร่ง หาช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ SME

นภินทร เป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับกองทัพภาคที่ 1 และ กอ.รมน.ภาค 1 ในการร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน หาช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME นำร่องคัดสินค้าชุมชนที่อยู่ในการส่งเสริมของกองทัพ 26 จังหวัด 125 รายการ มาร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมรวมพลัง SME พร้อมประสานห้าง ช่วยซื้อไปขาย และเข้าไปพัฒนาเพื่อส่งออกต่างประเทศ

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกล่าวเปิดงานและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกองทัพภาคที่ 1 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 (กอ.รมน.ภาค 1) ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นการเดินหน้าตามภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรายเล็ก หรือ SME ที่มีมากกว่า 3.18 ล้านราย และการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเพิ่มสัดส่วน GDP ของ MSME ในอีก 3 ปีข้างหน้าให้เป็น 40% จากเดิมอยู่ที่ 35.3% จึงเป็นที่มาของการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเร่งส่งเสริม SME และผู้ประกอบการขนาดเล็ก

สำหรับ ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นภายใต้ MOU ฉบับนี้ จะเป็นการเปิดพื้นที่และพาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่อยู่ในการส่งเสริมของ กอ.รมน.ภาค 1 โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งหมด 26 จังหวัด สินค้ากว่า 125 รายการ มาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นภายใต้ชื่องานมหกรรมรวมพลัง SME ไทย : THAILAND SME Synergy Expo 2024 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย.2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 5-6 ชั้น LG

“การลงนาม MOU ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการครั้งนี้ เป็นการรวมจุดแข็งและศักยภาพของทั้ง 2 หน่วยงาน มาสร้างโอกาสให้กับธุรกิจและประชาชน ได้ดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น และได้ประสานห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด นำสินค้าไปจำหน่าย เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงสินค้าบางอย่างสามารถพัฒนา เพิ่มมูลค่าและผลักดันการส่งออกไปยังต่างประเทศ ก็จะช่วยสนับสนุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้น”นายนภินทรกล่าว

         นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือที่ขยายผลการดำเนินงานเชิงรุกกับกองทัพภาคที่ 1 และ กอ.รมน.ภาค.1 ที่มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพของชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก โดยกรมจะร่วมมือและสร้างโอกาสทางการค้า การตลาด พัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาสินค้าและด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ โดยกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้น จะนำเข้าร่วมงาน ได้แก่ งานมหกรรมรวมพลัง SME ไทย : THAILAND SME Synergy Expo 2024 วันที่ 19-23 มิ.ย.2567 และงาน OTOP Midyear sale วันที่ 8-16 มิ.ย.2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

พล.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 1 นอกจากจะมีภารกิจในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในแล้ว ยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญ คือ การบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีพันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติแผน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จึงเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้น และมั่นใจว่า จะช่วยเสริมเขี้ยวเล็บที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ และขยายช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายให้กับผู้ประกอบการ 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!